Renowacje budynków zabytkowych

W myśl przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek stanowią „ nieruchomość lub rzecz ruchoma, będące świadectwem minionej epoki lub zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Wpisanie nieruchomości do oficjalnego rejestru zabytków skutkuje nałożeniem na właściciela czy posiadacza przede wszystkim wielu obowiązków związanych z należytą dbałością o zabytkowy obiekt.

Dopełnienie tych obowiązków dla właścicieli budynków wiąże się ze stałą współpracą z wojewódzkim konserwatorem zabytków, bez którego zgody nie jest możliwe prowadzenie jakichkolwiek prac renowacyjnych. Każda ewentualna modernizacja, rozbudowa, przebudowa, zmiana koloru, umieszczenie dodatkowych elementów, czyli wszystko to, co wiąże się ze zmianą wyglądu zabytku wymaga uzyskania pozwolenia od konserwatora, działającego w każdym urzędzie wojewódzkim. To samo dotyczy również terenów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie zabytkowych nieruchomości. Zdarza się, że taka wyjątkowa lokalizacja zamyka właścicielowi pobliskich terenów możliwość rozpoczęcia nowych inwestycji.

kosciol zabytkowy

Dobrze wiemy, że zabytkowe obiekty często ze względu na stan techniczny wymagają przeprowadzenia zabiegów renowacyjnych. Dlatego naszą zasadą i zawsze nadrzędnym celem takich prac jest jak najmniejsza ingerencja w zabytkowe materiały, która pozwoli zachować możliwie długo świadectwa minionych lat w ich naturalnym i niezmiennym stanie.

Zanim jednak przystąpimy do renowacji zabytków zawsze najpierw przeprowadzana jest gruntowna inwentaryzacja nieruchomości, wszelkie badania archiwalno-historyczne i naukowe, skierowane na ustalenie stanu technicznego obiektu, określenie jego zabytkowej wartości oraz wyznaczenie rodzaju prac renowacyjnych, możliwych do przeprowadzenia.

Renowacja zabytków ma zawsze na celu ochronę pierwotnego wyglądu obiektu. Jeśli jednak niezbędne jest uzupełnienie brakujących elementów, wówczas mamy do czynienia z rekonstrukcją obiektu. Nowe elementy muszą w pełni harmonizować ze starymi i stanowić jedną estetyczną całość. Współczesna architektura daje wiele możliwości prowadzenia prac renowacyjnych i przywracania starym obiektom ich pierwotnego piękna.

Jako firma budowlana podejmujemy się wszelkich prac w zakresie odnawiania zabytków. Przede wszystkim prace konserwatorskie elewacji, tynków, sztukaterii, elementów z cegły i kamienia. Oferujemy również kompleksową renowację wnętrz: drzwi, okien, podłóg, posadzek, sufitów, sklepień i elementów instalacji bez względu na rodzaj materiału, z którego zostały wykonane. W naszym pakiecie usług znajduje się również konserwacja poddasza, więźby dachowej i dachu. Renowacja zabytków wiąże się także z odnowieniem malowideł i rzeźb. Oferujemy dezynfekcję i wzmacnianie starych materiałów, instalowanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w newralgicznych punktach obiektu oraz uzupełnienie instalacji obiektów. Prace wykonują konserwatorzy detalu pod pełnym nadzorem kierownika budowy, konserwatora zabytków i znawców sztuki.

Renowacje budynków zabytkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.